DABAS AIZSARDZĪBA

Cena
11.76 €
Autors Autoru grupa
Izdevējs Latvijas Universitāte
Lappušu skaits 288
Svars (kg) 0.580
Izmērs (cm) 24.0 × 17.0 × 1.3

Preces apraksts

Dabas aizsardzība balstās uz ekoloģijā, bioģeogrāfijā, ainavekoloģijā, ģeoloģijā, ekonomikā un citu zinātņu nozarēs iegūtām teorē­tiskām atziņām. Vienlaikus pasaulē attīstās lietišķie pētījumi, un tie ir saistīti ar rekomendāciju un praktisku ie­teikumu izstrādāšanu dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanai. Grāmatā sākumā tiek apskatīti atsevišķi teorētiskie jautājumi, kuri ir pamatā daudziem ieteikumiem un praktiskām rīcībām dabas aizsardzībā, to skaitā dabas daudzveidības sagla­bāšanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, tūrismā un citās nozarēs. Otrā daļa ir veltīta praktiskām rīcībām dabas daudzveidības nodrošināšanā.

Grāmata sniegs pamatzināšanas dabas aizsardzībā gan bioloģijas, vides zinātnes, ģeogrā­fijas un daudzu citu zinātņu nozaru studentiem, gan arī pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, vispārizglītojošo skolu skolotājiem, koledžu audzēkņiem un pasniedzējiem, kā arī interesentiem.

Oļgerta Nikodemus un Gunta Brūmeļa redakcijā.

Preces parametri

Vispārējās īpašības

Autors: Autoru grupa
Izdevējs: Latvijas Universitāte
Izdošanas gads: 2015
Valoda: latviešu

Citi piedāvājumi