Laika ziņas
Šodien
Daļēji apmācies
Rīgā +8 °C
Daļēji apmācies
Pirmdiena, 18. oktobris
Rolanda, Rolands, Ronalds, Erlends

Bordānam lūdz izvērtēt tiesu izpildītāja rīcību

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) saņēmis a/s Olainfarm sūdzību, kurā tiek lūgts ierosināt disciplinārlietu pret Rīgas apgabaltiesas zvērinātu tiesu izpildītāju Aināru Šustu, par viņa iespējamajiem pārkāpumiem notariālo izpildu aktu izpildes procesā, kas saistīti ar bijušo Olainfarm padomes locekļu Haralda Velmera un Kārļa Krastiņa pretenzijām pret Olainfarm par atlaišanas kompensāciju izmaksu. Vienlaikus sūdzībā tiek lūgts uz disciplinārlietas izskatīšanas laiku atstādināt A. Šustu no amata darbību veikšanas, kā arī piemērot disciplinārsodu.

J. Bordāna padomnieks Andris Vitenburgs Dienai norādīja: "Lai izvērtētu iesniegumā norādītos apstākļus, saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu no zvērināta tiesu izpildītāja ir pieprasīta rakstveida informācija un izpildu lietas materiāli. Pēc visu materiālu un informācijas saņemšanas tiek izvērtēti iesniegumā norādītie apstākļi, un tad tiek lemts par turpmāko rīcību saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumā noteikto attiecībā uz zvērinātu tiesu izpildītāju disciplināro atbildību."

Dienas rīcībā esošā informācija liecina, ka strīda pamatā ir zvērinātas notāres Kristīnes Kreiles 2021. gada 2. septembrī izdoti notariālie izpildu akti par 132 416,02  eiro piedziņu par labu H. Velmeram un 132 414,30 eiro piedziņu par labu K. Krastiņam. Šo summu pamatā ir atbrīvoto padomes locekļu kompensācijas pieprasījums 12 mēnešu fiksētās atlīdzības apjomā.

Uzņēmuma padomi, kurā darbojās arī H. Velmers un K. Krastiņš, apstiprināja 2019. gada 1. aprīļa akcionāru sapulcē, tās pilnvaras nosakot uz pieciem gadiem. Taču šogad 17. jūnija Olainfarm akcionāru sapulcē tika nolemts iepriekšējo padomi atlaist un ievēlēt jaunu. Rezultātā H. Velmers un K .Krastiņš līdz ar citiem padomes locekļiem savus amatus zaudēja. Šeit būtiski piebilst, ka konkrēti šie divi padomes locekļi savu apšaubāmo un, iespējams, pretlikumīgo darbību dēļ bija zaudējuši Olainfarm vairākuma akcionāru uzticību, līdz ar to viņiem arī netika izmaksātas kompensācijas par pirmstermiņa atlaišanu, jo kompensāciju izmaksa netiek veikta, ja padomes loceklis tiek atsaukts no padomes locekļa amata sakarā likuma pārkāpumu, vai ja viņš pārkāpis rūpīga un krietna saimnieka principu. Būtiskākais iemesls abu personu atlaišanai no padomes bija tas, ka Olainfarm akcionāru rīcībā ir nonākusi informācija, ka H. Velmers un K. Krastiņš, visticamāk, ilgstoši ir bijuši interešu konfliktā un izmantojuši sava amata pilnvaras, lai gūtu personīgu labumu un, visticamāk, krāpšanas veidā kopā ar citām personām iegūtu kontroli pār Olainfarm.

Tomēr tas netraucēja abiem kungiem izmantot savlaicīgi nodrošinātās iespējas vērsties ar piedziņu pret Olainfarm. Proti, H. Velmers savu prasību balsta uz 2019. gada 31. oktobrī taisītā notariālā akta Vienošanās par kompensācijas izmaksas kārtību pamata, savukārt K. Krastiņš – uz 2019. gada 31. oktobrī taisītā notariālā akta Vienošanās par kompensācijas izmaksas kārtību, kas noslēgts starp K. Krastiņu. H. Velmeru un toreizējo Olainfarm valdes priekšsēdētāju Lauri Macijevski.

 

Paralizē biržas uzņēmuma darbu

Par tiesu izpildītāja plānotajām un arī faktiski veiktajām darbībām, lai īstenotu parāda piedziņu H. Velmera interesēs, Olainfarm vadība pirms tam neuzzināja no A. Šusta, bet gan 3. septembrī konstatēja, ka bez jebkāda brīdinājuma ir nobloķēts uzņēmuma bankas konts un pilnīgi visi tajā esošie naudas līdzekļi, kuru kopējais apjoms daudzkārt pārsniedza piedzenamās summas apjomu. Tikai pēc saziņas ar banku uzņēmuma pārstāvji uzzinājuši, ka konts bloķēts pēc A. Šusta pieprasījuma. Dokumentus par konta bloķēšanas iemesliem no tiesu izpildītāja saņēma tikai 6. septembrī.

Pēc H. Velmera prasītās summas pārskaitīšanas uz tiesu izpildītāja kontu, Olainfarm konts ticis atbloķēts, taču jau pēc divām dienām tas pilnībā bloķēts vēlreiz pēc A. Šusta vēl vienas prasības – jau K. Krastiņa prasītās summas piedziņai. Līdzīgs scenārijs īstenots arī šoreiz – pirms tam Olainfarm nekādu informāciju par sagaidāmām sankcijām no tiesu izpildītāja nesaņēma.

Olainfarm vadība norāda uz niansi, ka abi notāres izpildraksti par piedziņas īstenošanu ir datēti ar 2. septembri un, diezgan ticami, ka A. Šusts tos saņēmis vienlaicīgi. Līdz ar to tiesu izpildītāja rīcība, divas reizes pēc kārtas pilnībā bloķējot Olainfarm kontu, rada aizdomas par apzinātu rīcību, lai kaitētu Olainfarm reputācijai un biznesa procesiem. Sevišķi ņemot vērā faktu, ka abas reizes konts bloķēts pilnībā, nevis bloķēts tikai konkrēts apjoms naudas līdzekļu piedzenamo summu apjomā.

Tāpat Olainfarm rīcībā ir informācija, ka A. Šusts ir labi pazīstams ar H. Velmeru. Proti, viņi ir bijušie kursabiedri un draugi. Tādēļ Olainfarm esot pilnīgs pamats uzskatīt, ka H. Velmers un K. Krastiņš kā personīgi pazīstami vērsušies tieši pie A. Šusta, lai nekavējoši un bez visu apstākļu izvērtēšanas, apzināti nepamatoti panāktu prasījumu piespiedu izpildi un uzņēmuma bankas kontu apķīlāšanu, tādējādi vēršoties pret savu nu jau bijušo darba vietu, no kuras abi atlaisti.

Šeit būtiski piebilst, ka, saskaroties ar H. Velmera, K. Krastiņa un arī A. Šusta aktivitātēm, Olainfarm vērsās ar prasību Ekonomisko lietu tiesā (ELT), apstrīdot H. Velmera un K. Krastiņa saistību par tiesībām prasīt kompensācijas piedziņu. Abās ierosinātajās lietās ELT 13. septembrī nolēma apmierināt Olainfarm lūgumu apturēt notariālo izpildu aktu izpildi - gan H. Velmera, gan K. Krastiņa gadījumā. Jāuzsver, ka Olainfarm prasības pret H. Velmeru un K. Krastiņu izskatīja divas dažādas tiesneses, taču abos gadījumos pieņemts identisks lēmums, kas turklāt nav pārsūdzams, kas attiecīgi ļauj uzskatīt, ka abos gadījumos tiesu izpildītāja rīcības motivācija nav šķitusi pietiekami argumentēta dažādiem tiesnešiem. Savukārt Dienas rīcībā esošā informācija liecina, ka A. Šusts pretēji ETL lemtajam par piedziņas procesa apturēšanu tieši 13. septembrī ir pārskaitījis H. Velmeram 90 440,02 eiro, kas ir H. Velmera pierasītā summa pēc nodokļu atskaitīšanas. Pārējie 41 976 eiro ir ieskaitīti Valsts kasē. Turklāt būtiski – A. Šusts nevarēja nezināt, ka tieši 13. septembrī  ETL skatīja Olainfarm prasību apturēt notariālā akta izpildīšanu. Pagaidām nav zināms, vai līdzīgas darbības A. Šusts, pretēji ETL lemtajam, nav veicis arī attiecībā uz K. Krastiņa pieprasījumu.

 

Interesantas sakritības

Dienas rīcībā esošie dokumenti saistībā ar A. Šusta aktivitātēm izgaismo virkni nianšu, kas ļauj izdarīt vismaz teorētiskus pieņēmumus, ka procesā īstenotajā shēmā iesaistītās personas ir vairāk vai mazāk savstarpēji saistītas. Proti, H. Velmera "Vienošanos par kompensācijas izmaksas kārtību" 2019. gada 31. oktobrī kā notariālo aktu taisījusi zvērināta notāre K. Kreile, kura arī attiecīgi šā gada 2. septembrī izdeva notariālo izpildu aktu, uz kura pamata A. Šusts vērsās pret Olainfarm H. Velmera interesēs.

Savukārt identisku K. Krastiņa Vienošanos par kompensācijas izmaksas kārtību 2019. gada 31. oktobrī kā notariālo aktu taisījusi zvērinātas notāres Līgas Eglītes palīdze Dace Bormane-Sloga. Taču notariālo izpildu aktu par šo vienošanos šā gada 2. septembrī arī izdeva K. Kreile.

Šeit vērts atgādināt, ka notārei L. Eglītei pirms gada – 2020. gada jūlijā– tieslietu ministrs J. Bordāns piemēroja disciplinārsodu – piezīmi - par viņas biroja izdarīto pārkāpumu - informācijas pārbaudīšanu un, iespējams, šīs informācijas nodošanu trešajām personām par Olainfarm līdzīpašnieces Nikas Saveļjevas izsniegtajām pilnvarām.

Zvērināta notāre L. Eglīte paskaidrojumā ministram toreiz norādīja, ka viņas palīdze  D. Bormane-Sloga ieskatījusies Pilnvaru reģistrā, "pildot amata pienākumus, jo ieskatīšanās reģistrā nav notikusi, intereses pēc meklējot datus reģistrā, bet gan ir notikusi pēc sarunas ar klientu". Šeit ir būtiska nianse – lai gan ministra lēmumā netika atklāti atsevišķu personu vārdi, tomēr dokumentā redzamie klienta iniciāļi H. V. paaugstina ticamību Dienas neoficiālajai informācijai, ka meklējumi par N. Saveļjevas pilnvarām notikuši pēc nu jau atlaistā Olainfarm padomes locekļa H. Velmera lūguma vai uzdevuma. Līdz šim tā arī nav kļuvis pilnībā skaidrs, kādēļ H. Velmeram toreiz bija nepieciešams lūgt notāra palīdzei būtībā pārkāpt likumu un iegūt datus, kuri, kā nojaušams, pretlikumīgi nonākuši trešās personas rīcībā, lai gan disciplinārlietas materiālos norādīts, ka par šo faktu disciplinārlietas izskatīšanas ietvaros nav iespējams pārliecināties.

Pēc Dienas rīcībā esošās neoficiālās informācijas, D. Bormane-Sloga un H. Velmers ir personīgi pazīstami – D. Bormane-Sloga esot H. Velmera bijušās sievas māsa. Šāda pazīšanās arī, iespējams, devusi iespēju H. Velmeram piekļūt apliecināto pilnvarojumu reģistra datiem, kas izrādījusies liktenīga zvērinātai notārei L. Eglītei soda saņemšanai. Iespējams, tieši L. Eglītes biroja darbinieku problēmas ar likuma ievērošanu bijis iemesls, kādēļ arī K. Krastiņa interesēs notariālā akta izpildes juridisko procedūru pret Olainfarm šogad veica tieši notāre K. Kreile.

Turklāt vēl interesanta nianse parādās interneta arhīvos attiecībā uz A. Šustu. Proti, iespējams, prettiesiskās aktivitātes pret Olainfarm veikušā zvērinātā tiesu izpildītāja A. Šusta vārds ne pirmo reizi parādās Olainfarm kontekstā. Portāls pietiek.com 2018. gada aprīlī ziņoja, ka A. Šusts bijis iesaistīts Olainfarm mantinieču kārtējos strīdos jau 2018. gada februārī.

Taču krietni vairāk jautājumu par A. Šusta personu un dzīvesveidu rodas brīdī, kad ieskatās Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē pieejamajās A. Šusta valsts amatpersonas deklarācijās. Pat ja neņem vērā zvērināta tiesu izpildītāja – diezgan turīgas valsts amatpersonas – aizraušanos ar ekskluzīviem transportlīdzekļiem, kuru vidū ir teju pilnīgi jauni vai mazāk "svaigi" tādi sauszemes un ūdens transportlīdzekļi kā Porsche Cayenne Turbo, Audi R8 Coupe, Porsche 911, kā arī kuteris, jahta, tad zināmu neizpratni izraisa A. Šusta jau vairāku gadu garumā deklarācijās minētais skaidrās naudas uzkrājums "zeķē". Proti, šis tiesu izpildītājs nospiedoši lielāko daļu savu naudas līdzekļu tur nevis bezskaidrā naudā bankas kontā, bet tieši skaidrā naudā un tie jau kopš 2015. gada deklarācijas datiem ir ne vairāk un ne mazāk kā 450 tūkstoši eiro. 

Protams, likums neaizliedz katram izvēlēties sev pieņemamāko veidu, kā un kur uzglabāt savu naudu, taču moderno tehnoloģiju, bezskaidras naudas norēķinu laikmetā tomēr šķiet dīvaini, ka valsts amatpersona 2020. gada beigās skaidrā naudā "zeķē" turēja teju pusmiljonu eiro, kamēr bezskaidras naudas uzkrājumi banku kontos viņam bija nedaudz vairāk par 180 tūkstošiem eiro.

 

Rīcību izmeklē tiesībsargi

Olainfarm arī atgādina, ka Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē 2021. gada 30. aprīlī pēc Olainfarm lielākā akcionāra SIA Olmafarm iesnieguma ir uzsākts kriminālprocess par iespējamu krāpšanu personu grupā, dokumentu viltošanu un pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu. Noziedzīgā nodarījuma ietvaros ir noticis personu grupas mēģinājums veikt Olainfarm akciju kontrolpaketes pārdošanu Čehijā reģistrētam čaulas uzņēmumam Black Duck Invest a.s. par summu, kas ir lielāka par 40 miljoniem eiro. Noziegumu, iespējams, izdarījusi personu grupa, kurā ietilpst arī H. Velmers un K. Krastiņš. Jau vismaz 2021. gada martā, bet, iespējams, arī agrāk, šī personu grupa, bija uzsākusi darbības, kas vērstas uz, iespējams, pretlikumīgu kontroles pār Olainfarm pārņemšanu noziedzīgu nodarījumu ceļā.

Vienlaikus visas iespējamā noziedzīgā darījumā iesaistītās personas no Čehijas saista to kopīga atrašanās dažādos vadošos amatos Čehijas uzņēmumu grupā BHM group, kas saistīta ar BHM Management a.s., ar kuru cieši saistīts arī H. Velmers. Olainfarm ieskatā H. Velmers un K. Krastiņš, izmantojot uzņēmuma iekšējo informāciju, iespējams, mēģinājuši minētās darījumu shēmas ietvaros īstenot Olainfarm akciju pārdošanu Čehijas uzņēmumiem un vienlaikus iegūt biržā kotēto akciju uzņēmumu Olainfarm kopīgā kontrolē ar vairākiem Čehijas pilsoņiem.

Top komentāri

ginters
g
Bordānam vajadzētu izvērtēt, un ne tikai šīs lietas kontekstā. Jautājums arī, cik ētiski valsts amatpersonai pildīt nolēmumu labam draugam un kursabiedram. Nu, saka jau, ka nauda nesmird...
ligaj
l
Un kā beidzās tiesa 9.septembrī ZTI Rolandam Veinbergam par dzīvokļa nolaupīšanu tantei?
Bordāns ir izpildītāju pakalpiņš
B
Bordāns savā iepriekšējā ministrēšanas reizē apstiprināja nenormāli lielus tiesu izpildītāju tarifus. Pirms vēlēšanām viņš kratījās vaļā no atbildības un solīja tos mainīt, bet, kā atpakaļ krēslā, tā visi solījumi vējā
Skatīt visus komentārus

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Ziņas

Vairāk Ziņas


Politika

Vairāk Politika


Rīgā

Vairāk Rīgā


Novados

Vairāk Novados


Kriminālziņas

Vairāk Kriminālziņas