Laika ziņas
Šodien
Apmācies
Astoņās dalībvalstīs ikviens, kurš nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, nevar piedalīties balsošanā, jo tam nav alternatīvas balsošanas formas

Anča: Vai vēlēšanas pieejamas visiem?

Tuvojas Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas. Ir jau publiski izziņots, ka es tajās piedalīšos kā deputāta kandidāte (partijas Progresīvie saraksts), taču šajā gadījumā gribēju uzmanību vērst nevis savai dalībai, bet gan cilvēku ar dažādu invaliditāti iespējām piedalīties vēlēšanās kā vēlētājiem. Neskatoties uz to, ka vēlēšanas ir katra Eiropas Savienības (ES) pilsoņa gan pienākums, gan tiesības, cilvēku ar invaliditāti patstāvīga un neatkarīga dalība tajās nav tikai paša cilvēka izvēle.

Kā rāda nesen Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas veiktais pētījums par vēlēšanu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti Eiropas Savienībā, šai grupai ir vairāki no cilvēka gribas neatkarīgi šķēršļi gan informācijas saņemšanā, gan neatkarīgas izvēles izdarīšanā, gan fiziska piekļuve. Aptuveni 500 000 ES pilsoņu no 16 dalībvalstīm ir liegtas tiesības piedalīties EP vēlēšanās vispār viņu invaliditātes vai garīgās veselības problēmu dēļ. Šis ierobežojums saistīts ar cilvēka rīcībspēju, kuru līdz nesenam laikam varēja noņemt arī Latvijā. 11 dalībvalstīs (Austrijā, Horvātijā, Dānijā, Somijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Nīderlandē, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā) personai nedrīkst atņemt balsstiesības. 

Tomēr, lai gan tiešs vēlēšanu aizliegums ir 16 Eiropas Savienības dalībvalstīs, tad tomēr katrā no 27 ES valstīm ir atrodami kādi tiesību akti vai organizatoriski pasākumi, kas liedz daļai vēlētājiem ar invaliditāti piedalīties EP vēlēšanās līdztiesīgi.

Gribu uzsvērt, ka piekrītu pētniekiem, kuri par pamatu ņēmuši līdztiesīgu un līdzvērtīgu cilvēku ar invaliditāti dalību, pieņemot, ka alternatīvie veidi (izsaukšana uz dzīves vietu, īpašu uz ārstu zīmes balstītu atļauju izsniegšana u.c.) var tikt izmantoti tikai īpašos gadījumos un tie nevar būt vienīgais  iespējamais veids piedalīties vēlēšanās.

Pētījumā ir aplūkota pašreizējā situācija 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs (Apvienotā Karaliste netika iekļauta, jo tā nav plānojusi piedalīties 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās), lai noskaidrotu, cik lielā mērā tiek īstenotas Eiropas Savienības pilsoņu ar invaliditāti tiesības balsot Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās. 

Datus, kas tika izmantoti šajā pētījuma, sniedza vairāki simti dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvji – galvenokārt par vēlēšanu procesu atbildīgās valsts iestādes dalībvalstīs un organizācijas, kas pārstāv vai atbalsta cilvēkus ar invaliditāti, kā arī Eiropas Parlamenta deputāti, kas strādā EP Invaliditātes starpgrupā. 

Iespēja vēlēt - tā nav tikai iespēja izdarīt savu izvēli un iemest vienu lapiņu balsošanas urnā. Daudziem cilvēkiem tā ir iespēja kopā ar ģimeni diskutēt par labāko izvēli, pierādīt savu patiesību un tad visiem doties uz vēlēšanu iecirkni, lai kopīgi nobalsotu. Lai izdarītu apzinātu un neatkarīgu izvēli, katram, arī cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, jo īpaši neredzīgiem cilvēkiem, nedzirdīgiem cilvēkiem un cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, ir jābūt pieejamai nepastarpinātai informācijai par partiju programmām un deputātu kandidātiem. Tomēr pētījumā šis jautājums netiek pētīts, tāpēc arī es to neturpināšu. Apskatīšu trīs galvenos šķēršļus ES dalībvalstīs, kas liedz cilvēkiem ar invaliditāti izmantot savas pilsoņa tiesības un piedalīties vēlēšanās.


Informācija 

Tiesības uz uzticamu informāciju par vēlēšanu datumu, balsošanas iespējām un alternatīviem balsošanas veidiem ir saistītas ar tiesībām piedalīties vēlēšanās. Par vēlēšanām atbildīgās valsts iestādes lielākajā daļā ES valstu nodrošina vēlētājus ar pamatinformāciju dzīvesvietā. Dažās valstīs papildus ir palīdzības tālruņi, kā arī informācija iestādes mājas lapā. Tiek izmantotas arī bukleti vai brošūras, kuras tiek izsūtītas vēlētājiem. Dānijā un Lietuvā speciālos vēlēšanu dokumentus nodod katram vēlētājam. Tomēr astoņās dalībvalstīs informācija no valsts iestādēm ir ļoti ierobežota, un to sniedz tikai plašsaziņas līdzekļos un internetā, kas faktiski liedz iespēju domāt par šīs informācijas pieejamību. 
Kā rāda pētījums, vēl aizvien daudzās valstīs maz tiek domāts par to, kā informācija nonāk pie vēlētājiem ar invaliditāti; parasti veidu, kā tas notiek, nenosaka neviens likumdošanas akts. 

Speciāli cilvēkiem ar invaliditāti pieejamos formātos informācija tiek sagatavota tikai Zviedrijā – neredzīgiem Braila rakstā un audio formātā, savukārt cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem – viegli uztveramā valodā. Neredzīgiem cilvēkiem informācija par vēlēšanu kārtību tiek nodrošināta no valsts budžeta vēl vairākās valstīs (Slovākija, Vācija, Spānija, Polija, Čehija) .

Informācija par vēlēšanu iecirkņa pieejamību tiek nodrošināta Spānijā, Somijā, Latvijā, Lietuvā, Īrijā, Čehijā. Savukārt Vācijā visiem vēlētājiem nosūtītajā vēlēšanu paziņojumā jābūt informācijai par to, vai vēlēšanu iecirknis ir vai nav pieejams. 

Cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām (tostarp tiem, kas izmanto ratiņkrēslus), neredzīgiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar ievērojamu redzes traucējumiem ir ļoti svarīgi iegūt informāciju par to, kā konkrēts vēlēšanu iecirknis ir pielāgots viņu vajadzībām. Tiesības uz šādu informāciju atsevišķās valstīs tiek nodrošinātas ļoti dažādos veidos. Dažās valstīs uzskata, ka visiem vēlēšanu iecirkņiem ir jābūt pieejamiem un par to nav pat īpaši jāziņo, savukārt lielākajā valstu daļā pieejami ir tikai daļa no vēlēšanu iecirkņiem. Visbiežāk šo informāciju valstīs var iegūt internetā vai piezvanot uz uzziņu telefonu. Tomēr dažkārt informācijas iegūšanas process par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa pieejamību ir ļoti formāls – piemēram, ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums.
 

Fiziska pieejamība

Latvijā pagājušo Saeimas vēlēšanu laikā bija pieejami 65% no visiem vēlēšanu iecirkņiem, kurus iespējams atrast Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā. It kā salīdzinoši liels skaits, kas patiesībā nav nemaz tik vienkārši izmantojams. Nedaudz papētot vēlēšanu iecirkņu izvietojumu, mēs saprotam, ka daudzviet pagastos vēlēšanu iecirkņi nav pieejami, bieži tuvākais atrodas vairāk nekā 20 kilometru attālumā. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem šie 20 kilometri var būt nepārvarami. 

Kā rāda pieredze, ir valstis, piemēram, Spānija, kur šādos gadījumos tiek piedāvāts pieejams transports, lai nokļūtu citā, balsošanai pieejamā vietā. Dažas valstis vienu pieejamu vēlēšanu kabīni uzstāda ārpus vēlēšanu iecirkņa, un tā darbinieki nepieciešamības gadījumā iznāk ārā.

Tomēr astoņās dalībvalstīs ikviens, kurš nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, nevar piedalīties balsošanā, jo tam nav alternatīvas balsošanas formas.

Trīs no šīm valstīm piedāvā iespēju balsot pilnvarojot. Kā šonedēļ stāstīja pētījuma prezentācijā Briselē, Beļģijā pat bijuši gadījumi, kad aprūpes nama direktors devies balot uzreiz par visiem 100 saviem iemītniekiem. Tagad gan šāda iespēja būšot liegta. Tomēr pilnvarojumu nevar uzskatīt par adekvātu alternatīvu. Faktiski tas neļauj balsotājam ar invaliditāti izmantot savas balsstiesības, bet tikai dod iespēju izraudzīties kādu, kam viņš var deleģēt savu balsi.
 

Neatkarīgs balsošanas process

18 dalībvalstīs neredzīgajiem vēlētājiem nav iespējas neatkarīgi balsot; viņi var tikai uzticēt kādam, kas viņus pavada, nodot savu balsi viņu vārdā. 

Bieži gadās, ka vēlētājs kā cilvēks ar invaliditāti vēlas, lai vēlēšanu iecirknī viņu pavada kāds no izvēlētajiem cilvēkiem, kas var palīdzēt veikt vismaz dažas ar balsošanu saistītas darbības, tostarp savākt vēlēšanu zīmi, atzīmēt vai ievadīt izvēli vēlēšanu iecirknī un ievietot vēlēšanu zīmi vēlēšanu urnā. Lielākajā daļā dalībvalstu šāda palīdzība ir atļauta, un noteikumi šajā jomā ir ļoti elastīgi. Vēlētāja palīga izvēle parasti ir saistoša, un to nevar apstrīdēt neviens. Visizplatītākais ierobežojums ir tāds, ka vēlēšanu komisijas loceklis nedrīkst uzņemties palīga lomu. Tomēr Zviedrijā, Luksemburgā, Dānijā un Vācijā vēlētājs var, piemēram, iecelt arī šādas komisijas locekli par savu palīgu, Somijā viņš var iecelt gan komisijas locekli, gan tā saukto vēlēšanu palīgu, kas atrodas katrā vēlēšanu iecirknī, Ungārijā balsotājam var palīdzēt vai nu brīvi izvēlēta persona, vai divi komisijas locekļi, kas rīkojas kopā. Latvijā šī situācija nav apzināta.

Kā redzams no pētījuma, jautājumu ir ļoti daudz. Arī es pakavējos tikai pie dažiem, jo katrā iespējams iet gan dziļāk, gan plašāk. Mūsu Latvija pavisam noteikti nav pirmā visērtāk pieejamā vēlēšanu vieta. Tomēr aprakstītajos piemēros redzams, ka daži jautājumi pie mums ir risināti ievērojami labāk nekā citviet. 

Tomēr vēl aizvien daudzas lietas būtu uzlabojamas. Ticu, ka tas ir iespējams arī mūsu pašu nacionālajā līmenī, lai gan pētījumā izteikta arī doma, ka būtu nepieciešama Eiropas likumdošana, kas līdz 2024. gadam, kad notiks nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, noteiktu vismaz minimālos vēlēšanu pieejamības standartus. 

Top komentāri

P
P
Latvijā vēlēt var visi balstiesīgie,pat guļot smagās paģirās,jāpalūdz kaimiņam(sosedam),lai piesaka vēlēšanas dzīves vietā.No mūsu ciemata sen nav busa,kas var brauc paši.Arī tāpēc velēšanu% ir 54,protams tas nav galvenais.Galvenais ir cilvēku pohujisms(neticība veiksmes badiem).
Kasītis
K
Vai nav pārāk acīs krītoša uzmanība kādam pēc būtības marģinālam politprojektam? Bez šiem tīkotājiem uz siltām vietām Eiroparlamentā ir virkne tādu pašu daudzsolītāju un tukšmulžu, kuriem tāpat kā šim projektam, ir tikai tukšs nosaukums bez saturiska piepildījuma. Taču Diena uzstājīgi reklamē tieši šos vienus no daudziem. Ļaujiet uzminēt, naudīgāki sponsori ja?
Humānisms un progresīvisms
H
Partija Progresīvie ir viena no cietsirdīgākajām partijām Latvijā. Viņi taisa tikai reklāmas un ne par ko īsti necīnās, un uzgrūž atbildību tiem par kuriem sabiedrībai būtu jāiestājās viņu dzīves līmeņa uzlabošanai.
Skatīt visus komentārus

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli

Valsts sekretāri nekad nav bijuši apolitiski(9)

Pirms nedēļas tapusī publiskā vēstule, kurā visu ministriju galvenie ierēdņi ceļ trauksmi, ka jānovērš iespēja ministriem politiski izrēķināties ar savu ministriju valsts sekretāriem, par...

Dienas komentārs

Vairāk Dienas komentārs


Latvijā

Vairāk Latvijā


Pasaulē

Vairāk Pasaulē